Technische screening, kwalificerende trajecten

Interne opleiding met kwalificatie

 

Dit ESF-project loopt van 1 september 2020 tot 31 december 2022 met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

In het ESF-project ligt de focus op werkenden en kwalificerende trajecten.

Projectdoelstelling

Werkplekleren als basis en motor van Levenslang Leren (LLL) voor elke lerende organisatie. Het onzichtbare leren op de werkvloer zichtbaar maken door het aanbieden van (kwalificerende) trajecten en valideren van wat geleerd en verworven is.

Met dit ESF-project willen we vanuit de hout- en meubelsectoren:

(Beroeps)kwalificerend werkplekleren in de onderneming organiseren.

verworven competenties certificeren door het uitreiken van (sectorale) module-, deel- of beroepskwalificaties.

De opleiding verloopt volledig in co-creatie met de WOODWIZE. 

Vzw De Sluis

Halmstraat 4
3600 Genk

Volg ons

Foto's

Search