Privacyverklaring vzw De Sluis

Vzw De sluis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kan toevertrouwen. Wij gaan steeds op een veilige en discrete manier om met uw persoonsgegevens.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u:

 • een offerte bij ons aanvraagt;
 • ons contacteert met een vraag of suggestie
 • ons op een andere wijze contacteert (bijv. telefonisch, per post of per email);
 • deelneemt aan een sollicitatieprocedure;
 • in dienst wordt genomen of deelneemt aan een van onze activiteiten; 
 • reeds opgenomen bent in ons klanten of ledenbestand;
 • gegevens noodzakelijk zijn voor het bekomen van subsidiëring door de overheid

Elke verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt voor één of meerdere specifieke doeleinden. Indien nodig vragen wij volgende persoonsgegevens op:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email, bedrijfsnaam en ondernemingsnummer;
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer;
 • Rijksregisternummer;
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit;
 • Curriculum vitae;

Verstrekking aan derden

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven aan derden conform de wettelijke bepalingen, wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend of wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij enkel aan derde partijen indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening in kader van subsidiëring (wettelijke verplichting).  U wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken volstaat het ons dat mee te delen op info@vzwdesluis.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken ze verbeteren, laten wissen of ze over te dragen.

Vzw De Sluis

Halmstraat 4
3600 Genk

Volg ons

Foto's

Search