Inpakking & montage

Inpakking & montage

Arbeidszorg is bedoeld voor mensen die (nog) niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg waarborgt ook voor deze mensen het recht op arbeid.

Vzw De Sluis heeft een werkplek waar we voor deze doelgroep arbeidsmatige activiteiten aanbieden. Op deze werkplek zoeken we steeds naar een samenspel tussen arbeid en zorg.

In onder aanneming van bedrijven doen we allerlei repetitieve/ eenvoudige opdrachten:

  • Verpakken
  • Semi –industrieel werk
  • Coderen
  • Etiketteren / labelen
  • Krantenbedeling
  • Controlewerkjes
  • Mailing

Arbeidszorgmedewerkers worden doorverwezen via VDAB, GTB, psychiatrische ziekenhuizen of hij/zij melden zich persoonlijk aan.

Vzw De Sluis

Halmstraat 4
3600 Genk

Volg ons

Foto's

Search